Affärsutveckling för tillväxt

Affärsutveckling och affärsplanering

Nordtoppen har en bred och djup erfarenhet av bolagsintern affärsutveckling såsom affärsutveckling av kunderbjudanden såväl på den svenska som internationella marknaden.

För dig som redan är igång och driver en verksamhet men vill utveckla den till något större och spännande fungerar Nordtoppen som bollplank. Vi hjälper dig med affärsplanen och budget, analyserar marknad och konkurrenter, tittar på styrkor och svagheter och naturligtvis på vilken finansiering som är nödvändig. Vi för en dialog tillsammans, samtidigt som dina utvecklingstankar får fastare form och du blir bättre rustad att ta ett nytt och spännande steg i ditt företags utveckling.