Strategier för framtiden

Strategiska analyser

Vi lever i en föränderlig värld, där omvärldsfaktorer av olika slag påverkar verksamheten vi verkar i. Teknologin, globaliseringen och lagarna är några faktorer som förändrar affärslogiken och dina kunders köpbeteende. Det innebär att vi måste försöka ligga i takt och helst före utvecklingen. Att arbeta med att analysera verksamheten och dess omvärld, och utifrån det utveckla strategier som möter de utmaningar som förändringarna innebär, är avgörande för företagets förmåga att möta framtiden på ett bra sätt.

Processen, där man exempelvis samlar ledningsgruppen eller styrelsen, genomförs under en dag efter några timmars förberedelsearbete. Några dagar senare kan vi presentera en rapport som redogör för verksamhetens affärsposition, det vill säga dess strategiska styrkor och potentiella hot. Rapporten blir ert stöd i arbetet med att utveckla hållbara strategier.

Ägardirektiv

För att ett företag ska få mål och riktning som överensstämmer med ägarnas visioner med sitt privata ägande behöver ett ägardirektiv utvecklas utifrån ägarnas individuella drömmar och visioner. Ett ägardirektiv som bottnar i detta är grunden för att kunna utveckla en kraftfull affärsplan som verkligen förflyttar företaget till en framtid som alla drömmer om.

Nordtoppen hjälper ägarna i ägarledda företag – såväl bolag med en ägare som partnerägda och majoritets-/minoritetsägda företag eller familjeföretag – att ta fram ägardirektiv. Att ägarna på det här sättet tar sig tid och uttrycker sin gemensamma vilja, skapar enighet, tydlighet och därmed ett fokus i ägargruppen.

Vi vet av erfarenhet att vårt arbetssätt fungerar. Det ger ett önskat resultat, och blir ett levande styrmedel som bildar grunden för hur styrelsen bör sättas samman med olika kompetenser och erfarenheter.