Om Nordtoppen

Affärsidé

Nordtoppen erbjuder konsultativa tjänster till medelstora och stora etablerade företag. Nordtoppen möjliggör strategier för framtiden, affärsutveckling för tillväxt och framgångsrika fusioner och förvärv.