Fusioner

Hjälp vid Fusionsprocesser

Många pratar om det men få har gjort det! Takumi har erfarenhet av framgångsrika fusionsprocesser och kan bistå ditt företag så att ni lyckas mer ert förvärv.

Ett generellt begrepp som syftar på konsolideringen av bolag. En bolagsfusion är sammanslagningen av två bolag och bildandet av ett nytt. Ett företagsförvärv är när ett bolag köper upp ett annat, och inget nytt bolag bildas. Analyser av genomförda samgåenden har dock visat att majoriteten av dem inte uppnår de uppsatta målen. Det finns en rad olika skäl till att förväntade synergier inte kan tas hem, där några av det vanligaste skälen är; kulturella skillnader, politiska motiv, otydlig målformulering och oförmåga att prioritera.

Takumi hjälper de samgående bolagen med att tillsammans bryta ner, förankra och kvalitetssäkra de övergripande målen, ta fram kritiska förmågor för att kunna nå uppsatta mål, identifiera, prioritera och fördela de aktiviteter som krävs för att leverera. Vår metodik ger en omedelbar förankring i berörda organisationer och stödjer en bred kommunikation samt uppnår resultat mycket tids- och kostnadseffektivt. Takumi erbjuder medverkan eller projektledning i fusionsprocessen